TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ

A DI ĐÀ PHẬT

Thứ ba, Tháng 4 28, 2015

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Search

Newsflash

Ai người phát Bồ đề tâm tôn quý. Xin cho tôi đảnh lễ chân thành. Cho vui tới kẻ hại mình. Con xin quy kính suối nguồn từ bi.

 
DA Article Expo Module
 

NGHI THỨC TÁN TỤNG_Niệm Phật

xing dang ky

Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 A Di Đà Kinh HT: Thích Trí Thủ 3529
2 Công Phu Chiều Thích Hạnh Giả 6649
3 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Thích Trí Thoát 1335
4 Kinh A Di Đà Thích Chơn Thức 8978
5 Kinh Báo Ân Phụ Mẫu Thích Chơn Thức 8025
6 Kinh Phổ Môn Thích Chơn Thức 6889
7 Kinh Địa Tạng Thích Chơn Thức 8954
8 Lăng Nghiêm Thần Chú Thích Hạnh Giả 12651
9 Nghi Thức Khai Kinh- Tán Tụng Nghi Thức Huế 25268
10 Phổ Môn Phẩm HT Thích Trí Thủ 2318
11 Từ Bi Tam Muội Thủy Sám Thích Chơn Thức 3686
12 Tuyển Tập Tụng Niệm Thầy Thích Trí Thoát Thích Trí Thoát 62538