TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ

A DI ĐÀ PHẬT

Chủ nhật, Tháng 2 01, 2015

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Search

Newsflash

Thật Vì Sinh Tử, Phát Tâm Bồ Đề, Lấy Tín- Nguyện Sâu, Trì Danh Hiệu Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.

 
DA Article Expo Module
 

NGHI THỨC TÁN TỤNG_Niệm Phật

xing dang ky

Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 A Di Đà Kinh HT: Thích Trí Thủ 3433
2 Công Phu Chiều Thích Hạnh Giả 6547
3 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Thích Trí Thoát 1283
4 Kinh A Di Đà Thích Chơn Thức 8881
5 Kinh Báo Ân Phụ Mẫu Thích Chơn Thức 7932
6 Kinh Phổ Môn Thích Chơn Thức 6787
7 Kinh Địa Tạng Thích Chơn Thức 8884
8 Lăng Nghiêm Thần Chú Thích Hạnh Giả 12543
9 Nghi Thức Khai Kinh- Tán Tụng Nghi Thức Huế 24978
10 Phổ Môn Phẩm HT Thích Trí Thủ 2224
11 Từ Bi Tam Muội Thủy Sám Thích Chơn Thức 3627
12 Tuyển Tập Tụng Niệm Thầy Thích Trí Thoát Thích Trí Thoát 62304