TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ

A DI ĐÀ PHẬT

Thứ năm, Tháng 5 28, 2015

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Search

Newsflash

Ai người phát Bồ đề tâm tôn quý. Xin cho tôi đảnh lễ chân thành. Cho vui tới kẻ hại mình. Con xin quy kính suối nguồn từ bi.

 
DA Article Expo Module
 

NGHI THỨC TÁN TỤNG_Niệm Phật

xing dang ky

Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 A Di Đà Kinh HT: Thích Trí Thủ 3600
2 Công Phu Chiều Thích Hạnh Giả 6710
3 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Thích Trí Thoát 1362
4 Kinh A Di Đà Thích Chơn Thức 9049
5 Kinh Báo Ân Phụ Mẫu Thích Chơn Thức 8085
6 Kinh Phổ Môn Thích Chơn Thức 6935
7 Kinh Địa Tạng Thích Chơn Thức 8991
8 Lăng Nghiêm Thần Chú Thích Hạnh Giả 12688
9 Nghi Thức Khai Kinh- Tán Tụng Nghi Thức Huế 25425
10 Phổ Môn Phẩm HT Thích Trí Thủ 2361
11 Từ Bi Tam Muội Thủy Sám Thích Chơn Thức 3703
12 Tuyển Tập Tụng Niệm Thầy Thích Trí Thoát Thích Trí Thoát 62646