TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ

A DI ĐÀ PHẬT

Thứ ba, Tháng 10 21, 2014

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Search

Newsflash

Thật Vì Sinh Tử, Phát Tâm Bồ Đề, Lấy Tín- Nguyện Sâu, Trì Danh Hiệu Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.

 
DA Article Expo Module
 

NGHI THỨC TÁN TỤNG_Niệm Phật

xing dang ky

Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 A Di Đà Kinh HT: Thích Trí Thủ 3242
2 Công Phu Chiều Thích Hạnh Giả 6291
3 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Thích Trí Thoát 1176
4 Kinh A Di Đà Thích Chơn Thức 8476
5 Kinh Báo Ân Phụ Mẫu Thích Chơn Thức 7690
6 Kinh Phổ Môn Thích Chơn Thức 6521
7 Kinh Địa Tạng Thích Chơn Thức 8599
8 Lăng Nghiêm Thần Chú Thích Hạnh Giả 12258
9 Nghi Thức Khai Kinh- Tán Tụng Nghi Thức Huế 24289
10 Phổ Môn Phẩm HT Thích Trí Thủ 2083
11 Từ Bi Tam Muội Thủy Sám Thích Chơn Thức 3505
12 Tuyển Tập Tụng Niệm Thầy Thích Trí Thoát Thích Trí Thoát 60206