TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ

A DI ĐÀ PHẬT

Thứ năm, Tháng 4 02, 2015

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Search

Newsflash

Ai người phát Bồ đề tâm tôn quý. Xin cho tôi đảnh lễ chân thành. Cho vui tới kẻ hại mình. Con xin quy kính suối nguồn từ bi.

 
DA Article Expo Module
 

NGHI THỨC TÁN TỤNG_Niệm Phật

xing dang ky

Lọc tiêu đề      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 A Di Đà Kinh HT: Thích Trí Thủ 3493
2 Công Phu Chiều Thích Hạnh Giả 6602
3 Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Thích Trí Thoát 1314
4 Kinh A Di Đà Thích Chơn Thức 8939
5 Kinh Báo Ân Phụ Mẫu Thích Chơn Thức 7975
6 Kinh Phổ Môn Thích Chơn Thức 6861
7 Kinh Địa Tạng Thích Chơn Thức 8930
8 Lăng Nghiêm Thần Chú Thích Hạnh Giả 12599
9 Nghi Thức Khai Kinh- Tán Tụng Nghi Thức Huế 25138
10 Phổ Môn Phẩm HT Thích Trí Thủ 2278
11 Từ Bi Tam Muội Thủy Sám Thích Chơn Thức 3669
12 Tuyển Tập Tụng Niệm Thầy Thích Trí Thoát Thích Trí Thoát 62457