TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ

A DI ĐÀ PHẬT

Thứ năm, Tháng 5 28, 2015

Search

Newsflash

Ai người phát Bồ đề tâm tôn quý. Xin cho tôi đảnh lễ chân thành. Cho vui tới kẻ hại mình. Con xin quy kính suối nguồn từ bi.

Sự Chết Theo Tử Thư Tây Tạng

TT: Thích Nhất Chân giảng

DownloadNamePlaySize Length