TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ

A DI ĐÀ PHẬT

Chủ nhật, Tháng 4 19, 2015

Search

Newsflash

Thật Vì Sinh Tử, Phát Tâm Bồ Đề, Lấy Tín- Nguyện Sâu, Trì Danh Hiệu Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.

Sự Chết Theo Tử Thư Tây Tạng

TT: Thích Nhất Chân giảng

DownloadNamePlaySize Length