TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ

A DI ĐÀ PHẬT

Thứ bảy, Tháng 10 25, 2014

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Search

Newsflash

Thật Vì Sinh Tử, Phát Tâm Bồ Đề, Lấy Tín- Nguyện Sâu, Trì Danh Hiệu Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.

 
DA Article Expo Module
 

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/tayphuon/public_html/vs/plugins/content/mp3browser/getid3.php on line 63

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/tayphuon/public_html/vs/plugins/content/mp3browser/getid3.php on line 412

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/tayphuon/public_html/vs/plugins/content/mp3browser/getid3.php on line 63

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/tayphuon/public_html/vs/plugins/content/mp3browser/getid3.php on line 412

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/tayphuon/public_html/vs/plugins/content/mp3browser/getid3.php on line 63

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/tayphuon/public_html/vs/plugins/content/mp3browser/getid3.php on line 412

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/tayphuon/public_html/vs/plugins/content/mp3browser/getid3.php on line 63

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/tayphuon/public_html/vs/plugins/content/mp3browser/getid3.php on line 412

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/tayphuon/public_html/vs/plugins/content/mp3browser/getid3.php on line 63

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/tayphuon/public_html/vs/plugins/content/mp3browser/getid3.php on line 412

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/tayphuon/public_html/vs/plugins/content/mp3browser/getid3.php on line 63

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/tayphuon/public_html/vs/plugins/content/mp3browser/getid3.php on line 412

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/tayphuon/public_html/vs/plugins/content/mp3browser/getid3.php on line 63

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/tayphuon/public_html/vs/plugins/content/mp3browser/getid3.php on line 412

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/tayphuon/public_html/vs/plugins/content/mp3browser/getid3.php on line 63

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/tayphuon/public_html/vs/plugins/content/mp3browser/getid3.php on line 412

Kinh Địa Tạng

Kinh Địa Tạng - Thầy Thích Chơn Thức Tụng

DownloadNamePlaySize Length
downloadKINH DIA TANG - Thich Chon Thuc tung 01

17.7 MB19:22 min
downloadKINH DIA TANG - Thich Chon Thuc tung 02

17.2 MB18:44 min
downloadKINH DIA TANG - Thich Chon Thuc tung 03

16.3 MB17:48 min
downloadKINH DIA TANG - Thich Chon Thuc tung 04

17 MB18:34 min
downloadKINH DIA TANG - Thich Chon Thuc tung 05

15.5 MB16:55 min
downloadKINH DIA TANG - Thich Chon Thuc tung 06

19.5 MB21:15 min
downloadKINH DIA TANG - Thich Chon Thuc tung 07

19.1 MB20:52 min
downloadKINH DIA TANG - Thich Chon Thuc tung 08

19.9 MB21:47 min