TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ

A DI ĐÀ PHẬT

Thứ sáu, Tháng 10 31, 2014

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Search

Newsflash

Ai người phát Bồ đề tâm tôn quý. Xin cho tôi đảnh lễ chân thành. Cho vui tới kẻ hại mình. Con xin quy kính suối nguồn từ bi.

 
DA Article Expo Module
 

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/tayphuon/public_html/vs/plugins/content/mp3browser/getid3.php on line 63

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/tayphuon/public_html/vs/plugins/content/mp3browser/getid3.php on line 412

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/tayphuon/public_html/vs/plugins/content/mp3browser/getid3.php on line 63

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/tayphuon/public_html/vs/plugins/content/mp3browser/getid3.php on line 412

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/tayphuon/public_html/vs/plugins/content/mp3browser/getid3.php on line 63

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/tayphuon/public_html/vs/plugins/content/mp3browser/getid3.php on line 412

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/tayphuon/public_html/vs/plugins/content/mp3browser/getid3.php on line 63

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/tayphuon/public_html/vs/plugins/content/mp3browser/getid3.php on line 412

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/tayphuon/public_html/vs/plugins/content/mp3browser/getid3.php on line 63

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/tayphuon/public_html/vs/plugins/content/mp3browser/getid3.php on line 412

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/tayphuon/public_html/vs/plugins/content/mp3browser/getid3.php on line 63

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/tayphuon/public_html/vs/plugins/content/mp3browser/getid3.php on line 412

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/tayphuon/public_html/vs/plugins/content/mp3browser/getid3.php on line 63

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/tayphuon/public_html/vs/plugins/content/mp3browser/getid3.php on line 412

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/tayphuon/public_html/vs/plugins/content/mp3browser/getid3.php on line 63

Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/tayphuon/public_html/vs/plugins/content/mp3browser/getid3.php on line 412

Kinh Địa Tạng

Kinh Địa Tạng - Thầy Thích Chơn Thức Tụng

DownloadNamePlaySize Length
downloadKINH DIA TANG - Thich Chon Thuc tung 01

17.7 MB19:22 min
downloadKINH DIA TANG - Thich Chon Thuc tung 02

17.2 MB18:44 min
downloadKINH DIA TANG - Thich Chon Thuc tung 03

16.3 MB17:48 min
downloadKINH DIA TANG - Thich Chon Thuc tung 04

17 MB18:34 min
downloadKINH DIA TANG - Thich Chon Thuc tung 05

15.5 MB16:55 min
downloadKINH DIA TANG - Thich Chon Thuc tung 06

19.5 MB21:15 min
downloadKINH DIA TANG - Thich Chon Thuc tung 07

19.1 MB20:52 min
downloadKINH DIA TANG - Thich Chon Thuc tung 08

19.9 MB21:47 min