TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ

A DI ĐÀ PHẬT

Thứ năm, Tháng 5 07, 2015

Search

Newsflash

Thật Vì Sinh Tử, Phát Tâm Bồ Đề, Lấy Tín- Nguyện Sâu, Trì Danh Hiệu Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.

TỪ BI VÀ TRÍ HUỆ

LIÊN TRÌ HẢI HỘI

HÔM NAY2
HÔM QUA46
999888888888888875104138

BUÔNG XUỐNG TỰ TẠI

TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ A DI ĐÀ PHẬT

Niệm A Di Đà Phật

A Di Đà Phật (Niệm Phật Phổ Nhạc)

Dim lights Download Embed Embed this video on your site

Welcome to your Tây Phương Tịnh Độ Home Page

Lời Khuyên Bất Bộ Phái

Lời Khuyên Của Đức Đạt Lai Lạt Ma Trong Tâm Niệm


"Như quý vị biết, tôi luôn luôn cổ suý tinh thần bất bộ phái, không phải chỉ riêng đối với các truyền thống khác nhau trong Phật Giáo Tây Tạng mà còn đối với cả các truyền thống tôn giáo khác nữa; điều này thì đến nay nhiều người cũng đã biết.

Đọc thêm...

Danh Sách Ban Hộ Niệm

DANH SÁCH BAN HỘ NIỆM

Kính gửi tất cả :
Việc hộ niệm cho người sắp lâm chung là việc tối quan trọng và cần thiết. Hiện tại, đã có trên 196 ban hộ niệm Tịnh Độ Tông trên toàn quốc đã và đang ngày đêm dốc sức đưa người về Tây Phương.

Đọc thêm...